Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. De doelstelling van het ICC is het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van de verkregen geo-informatie binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt het afstemmen van de behoeften en eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en de levering van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten. Daarbij wordt proactief met alle belanghebbenden samengewerkt, met name met de deelnemers, de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht Verkeersleiding NL). Door nauw samen te werken en kennis en ervaring te bundelen kan op een bijzonder effectieve en efficiënte wijze een gezamenlijk (Europese) aanbesteding in de markt gezet worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. De laatste jaren is ook het opbouwen en delen van kennis een belangrijke meerwaarde van het ICC geworden. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij een optimaal gebruik van de verkregen producten en organiseert het ICC jaarlijks informatiebijeenkomsten en een congres.

Verticale Luchtfoto's 2019

Op 11 januari 2019 vond de definitieve gunning plaats van het project 'ICC-Verticale luchtfoto's-2019' voor de Percelen 1 en 3, de opdracht is gegegeven aan respectievelijk BSF Swissphoto en Eurosense. Perceel is voor 2018 en 2019 gegund aan Cyient. Het gaat om de opname en levering van actuele luchtfoto's voor ICC deelnemers in de regio Schiphol. Het gebied is opgedeeld in 3 percelen. In 2019 bestaat het op te nemen gebied uit ca. 2.750 km2. De te leveren producten betreffen stereo-beelden en orthofoto's. Iedere deelnemer kan daarnaast kiezen uit en aantal opties zoals CIR-beelden en specifieke uitleverformaten.

In 2018 is, ondanks de slechte weersomstandigheden en baanwerkzaamheden tijdens de toegestane vliegperiode, het projectgebied met een oppervlakte van ca. 2.750 km2 voor 100% geleverd.

Mutatiesignalering 2017 & 2018

De opdracht voor de uitvoering van het project 'ICC-Mutatiesignalering-2017' door VGI-Support is nagenoeg afgerond. De laatste landmeetkundige opnamen vonden plaats in december 2018. Het project 'ICC-Mutatiesignalering - 2018' is gegund aan Arcadis. De opdracht bestaat uit het signaleren van mutaties voor de BAG, WOZ, BGT en de BOR, het karteren van geslecteerde mutaties en het cyclisch uitvoeren van landmeetkundige opnamen van gemuteerde of nieuwe panden. Ook bijzondere objecten als zonnepanelen en asbestdaken maken deel uit van het project. Tijdens de opdrachtuitvoering wordt ook aandacht besteed aan kennisoverdracht door Arcadis naar geïnteresseerde deelnemers. 

In het voorjaar zal er een inventarisatie zijn of er nog meer gemeenten willen deelnemen aan het project 'ICC-Mutatiesignalering-2019'. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau (zie de contactgegevens op deze pagina).

ICC Congres 2019

Op woensdag 22 mei 2019 vond het jaarlijkse ICC congres plaats in het Stadhuis Zaanstad, te Zaandam.
Het thema dit jaar was "De kracht van delen".

Deelnemers hebben kunnen beleven wat de kracht van delen betekent als we samenwerken. We hebben ons verdiept in hoe we de kracht van delen kunnen gebruiken én hoe we gebruik kunnen maken van elkaars geo-data en tot welke positieve resultaten dit kan leiden. 

Klik hier voor een impressie van het ICC Congres 2019 "De Kracht van Delen"

NieuwsIn de januari/februari 2019 uitgave van het digitale BIG Nieuws magazine is het artikel “Negende succesvolle ICC-aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol” verschenen. 

Klik hier om het volledige artikel te lezen. 

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 506 300 32 (Hans Versluijs)

+31 (0) 6 460 786 62 (Willem de Kock)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl