Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol. Het ICC heeft als doelstellingen het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van deze geo-informatie in de organisaties, ter ondersteuning van de werkprocessen en de gebruikers. Het ICC coördineert en begeleidt de verwerving van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten van overheden binnen de Regio Schiphol. Er wordt proactief met alle deelnemers samengewerkt, zodat tijdig afstemming van de vraag plaatsvindt, en gezamenlijk aanbestedingen in de markt gezet kunnen worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers in het gehele gezamenlijke aanbestedingstraject, vanaf het opstellen van de minimumeisen tot de acceptatie van het product. Het ICC is een kennis- en informatiecentrum en ondersteunt de deelnemers bij het gebruik van de verkregen producten in de organisaties.

Verticale Luchtfoto's 2016

Op dinsdag 26 januari 2016 heeft in de raadzaal van de gemeente Haarlem de contractondertekening plaatsgevonden met betrekking tot het project 'ICC-Verticale luchtfoto's-2016'. Het betreft de opname en levering van actuele luchtfoto's voor ICC deelnemers in de regio Schiphol. Het gebied omvat ca. 2.800 km2 en is opgedeeld in 3 percelen. De uitvoerende bedrijven zijn in 2016 zijn voor perceel 1 BSF-Swissphoto en voor de percelen 2 en 3 Aerodata. Met onderstaande link kunt het complete persbericht nalezen:

Persbericht ICC-L16

Inmiddels is het complete ICC projectgebied ook dit jaar weer voor 100% opgenomen!

Mutatiesignalering 2016

De opdracht voor de uitvoering van het project 'ICC-Mutatiesignalering-2016' is gegund aan Prisma GeoCensus. De uitvoering vindt plaats in de periode vanaf medio september t/m begin december 2016.

ICC Congres 2016

Op woensdag 18 mei 2016 vond het 4e ICC congres plaats in de Prinsenzaal van de gemeente Alkmaar. Het congres was een groot succes! Hoofdredacteur Remco Takken van GIS Magazine was ook aanwezig en schreef er een prachtig stukje over:

ICC Congres Regio Schiphol
98 procent van de nieuwe luchtfoto's in de Schiphol regio is 'binnen', maar tijdens het ICC Congres in Alkmaar op 18 mei 2016 kwamen de gebruikers van geo-informatie in de breedste zin aan het woord. Lees meer: www.gismagazine.nl/icc-congres-regio-schiphol/

Klik hier voor een impressie van het ICC Congres.

Aanmelding nieuwe leden ICC

Het ICC start weer een nieuwe samenwerkingsperiode. Ook in de komende 2 jaar (2015-2017) zal het ICC samenwerkingsverband voor (semi)overheidsorganisaties de verwerving van remote sensing producten en de aanbesteding van geo-diensten zoals mutatiesignalering weer verzorgen.

Alle informatie over het samenwerkingsverband ICC is te vinden in de brochure. Via het aanmeldingsformulier kunt u uw organisatie aanmelden.

Contactgegevens

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Per adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 506 300 32 (Hans Versluijs)
+31 (0) 33 737 06 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl