Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. De doelstelling van het ICC is het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van de verkregen geo-informatie binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt het afstemmen van de behoeften en eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en de levering van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten. Daarbij wordt proactief met alle belanghebbenden samengewerkt, met name met de deelnemers, de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht Verkeersleiding NL). Door nauw samen te werken en kennis en ervaring te bundelen kan op een bijzonder effectieve en efficiënte wijze een gezamenlijk (Europese) aanbesteding in de markt gezet worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. De laatste jaren is ook het opbouwen en delen van kennis een belangrijke meerwaarde van het ICC geworden. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij een optimaal gebruik van de verkregen producten en organiseert het ICC jaarlijks informatiebijeenkomsten en een congres.

 

      Alle medewerkers van het projectbureau ICC werken grotendeels thuis en af en toe op kantoor.
      Gelukkig blijft iedereen bereikbaar. Op onze contact pagina kunt u onze contactgegevens vinden.
      U kunt ons altijd bellen of mailen voor vragen of ondersteuning.

Verticale Luchtfoto's 2020

Op 22 januari 2020 vond de ondertekeningbijeenkomst plaats voor het project 'ICC-Verticale luchtfoto's-2020'. De percelen 1 en 3 zijn verlengd met een jaar en voor Perceel 2 is de opdracht is definitief gegund aan Cyient (2020+ 1 jr optie). Het gaat om de opname en levering van actuele luchtfoto's voor ICC deelnemers in de regio Schiphol. Het gebied is opgedeeld in 3 percelen. In 2020 bestaat het op te nemen gebied uit ca. 2.750 km2. De te leveren producten betreffen stereo-beelden en orthofoto's. Iedere deelnemer kan daarnaast kiezen uit en aantal opties zoals Color Infra Red beelden en specifieke uitleverformaten. Het vliegjaar 2019 was het eerste jaar van de pilot Samenwerking ICC en BM4, waarbij de ICC luchtfotobeelden beschikbaar zijn gesteld aan BM4 om te gebruiken voor een landsdekkend beeld.

In 2019 is, ondanks de een mindere periode qua weer in maart, baanwerkzaamheden tijdens de toegestane vliegperiode, het projectgebied met een oppervlakte van ca. 2.750 km2 voor 100% opgenomen en geleverd.

ICC-Mutatiesignalering-2020

ICC-Mutatiesignalering-2020 gestart!

 

 

In september is het project ‘ICC-Mutatiesignalering 2020’ voor 19 ICC-deelnemers - gemeenten en waterschappen - gestart. Na een Europese aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan de combinatie NEO – FACTO GEO. Zij maken gebruik van satellietbeelden en de inzet van Artificial Intelligence voor een eerste  automatische detectie van opgetreden mutaties. Op basis van deze voorlopige en grove mutatiesignalen volgt de nauwkeurige, handmatige signalering op basis van de luchtfoto’s. Net zoals in het voorgaande project was het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart).
Nieuw is een objectgerichte aanpak: Conform het idee van samenhangende objectenregistratie  (SOR) voor de basisregistraties, wordt een objectgerichte mutatiesignalering en -kartering uitgevoerd. In plaats van mutaties die zijn geclassificeerd met als uitgangspunt de basisregistraties (BAG, WOZ, BGT), wordt het objecttype centraal gesteld. Het gaat om de objecttypen ‘pand’, ‘dakkapel’, ‘overig bouwwerk’, en ‘overig object’.
De landmeetkundige opnames die enkele deelnemers wensen beginnen lopen van januari door tot eind 2021.

Meer informatie via info@iccregioschiphol.nl.

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 52457618 (Leon Hendriks)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl

ICC Congres 2022

Door alle onzekerheden die het COVID-19 virus met zich mee brengt hebben de ICC-Begeleidingsgroep en het ICC-Projectbureau besloten het ICC Congres nog een jaar uit te stellen en het in 2022 te organiseren. Ondanks dat wij graag iedereen weer ‘live’ willen zien en spreken zijn er te veel beperkende maatregelen en staat de gezondheid voorop. We gaan er vanuit dat we elkaar in 2022 zeker weer kunnen zien en een mooi ICC Congres kunnen neer zetten. Uiteraard gaan we door met het organiseren van online bijeenkomsten en workshops. Op 16 februari aanstaande verwelkomen wij de ICC leden graag tijdens onze online start-bijeenkomst voor het vliegseizoen 2021.
Voor alle ICC-informatie is het ICC-Projectbureau altijd bereikbaar via info@iccregioschiphol.nl.

ICC Congres 2019

Op woensdag 22 mei 2019 vond het jaarlijkse ICC congres plaats in het Stadhuis Zaanstad, te Zaandam.
Het thema dit jaar was "De kracht van delen".

Deelnemers hebben kunnen beleven wat de kracht van delen betekent als we samenwerken. We hebben ons verdiept in hoe we de kracht van delen kunnen gebruiken én hoe we gebruik kunnen maken van elkaars geo-data en tot welke positieve resultaten dit kan leiden. 

Klik hier voor een impressie van het ICC Congres 2019 "De Kracht van Delen"

Nieuws

Onderzoek naar het luchtfotocertificaat van Geodelta

Het Delftse bedrijf Geodelta biedt sinds kort een luchtfotocertificaat aan waarmee getoetst kan worden of beeldmateriaal geometrisch en radiometrisch aan de wettelijke BGT-eisen voor de bijhouding voldoet. Het ICC-projectbureau voert ook altijd een controle op de kwaliteit van de luchtfoto’s uit. Het ICC heeft in samenwerking met de Gemeente Purmerend onderzocht of het luchtfotocertificaat iets kan toevoegen aan de kwaliteitsbeoordeling van de ICC-luchtfoto’s en wat de kosten en baten hiervan zijn. Het rapport hierover met o.a. de conclusies is voor leden toegankelijk onder; 'Documenten ⇒ 'Algemene documenten'.


ICC Informatiebijeenkomst

Op 23 november 2021 vond er weer een nieuwe ICC Informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd gehouden via Teams en was met zo'n 35 aanwezigen een goed bezochte bijeenkomst. De onderwerpen die ditmaal werden behandeld waren; 'ICC: Ontstaan, nut & noodzaak', Thermische vluchten winter '21/'22, Voorlopige gunning luchtfotoproducten '22/'23 en de extra aanbesteding Obliek en Lidar. 

Voor leden van het ICC zijn de presentaties en de opname terug te zien. Deze vind u op de site onder 'Bijeenkomsten⇒ Informatie'.


Lieve berichtjes vanuit de lucht
Onze collega's komen wel eens leuke plaatjes tegen tijdens het controleren van de luchtfoto's. 
Zo ook onderstaande foto waarbij mensen in deze toch wel rare tijden, een lief bericht hebben geschreven op de grond met stoepkrijt.