X
GO

Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor voornamelijk (semi-)overheidsorganisaties in de regio Schiphol, en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. Het doel van het ICC is om betrouwbare geo-informatie beschikbaar te stellen en het gebruik van deze informatie te optimaliseren binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt de afstemming van behoeften en eisen, inwinning, kwaliteitscontrole en levering van verticale luchtfoto's, andere remote sensing producten en diensten. Bij deze activiteiten werkt het ICC proactief samen met alle belanghebbenden, waaronder deelnemers, uitvoerende marktpartijen en LVNL (Luchtverkeersleiding NL).

Het bundelen van kennis en ervaring door nauwe samenwerking resulteert in een gezamenlijke (Europese) aanbesteding die bijzonder effectief en efficiënt in de markt kan worden gezet. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. Het opbouwen en delen van kennis is een belangrijke toegevoegde waarde van het ICC. Het ondersteunt deelnemers bij het optimaal benutten van de verkregen producten en organiseert jaarlijks diverse informatiebijeenkomsten en een congres om dit te realiseren.

Nieuws

Nachtelijke vlucht inwinning hoogtedata

Tussen 23 april en 1 mei wordt er  ’s nacht een vlucht uitgevoerd boven Amstelveen, Aalsmeer en Amsterdam voor het inwinnen van hoogtedata. Deze hoogtedata wordt door de gemeenten gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen.

Vanwege het vele verkeer rondom het vliegveld Schiphol is het niet mogelijk om deze vlucht overdag te doen. Het vliegtuigje maakt een enigszins ronkend geluid. Op het moment dat er gevlogen wordt kunnen de inwoners te maken krijgen met enige geluidsoverlast. Voor een geslaagde vlucht moeten de weersomstandigheden goed zijn, een heldere nacht is optimaal. 

Om de overlast te beperken worden deze drie gemeenten in één keer gevlogen.


Onderzoek naar het luchtfotocertificaat van Geodelta

Het Delftse bedrijf Geodelta biedt sinds kort een luchtfotocertificaat aan waarmee getoetst kan worden of beeldmateriaal geometrisch en radiometrisch aan de wettelijke BGT-eisen voor de bijhouding voldoet. Het ICC-projectbureau voert ook altijd een controle op de kwaliteit van de luchtfoto’s uit. Het ICC heeft in samenwerking met de Gemeente Purmerend onderzocht of het luchtfotocertificaat iets kan toevoegen aan de kwaliteitsbeoordeling van de ICC-luchtfoto’s en wat de kosten en baten hiervan zijn. Het rapport hierover met o.a. de conclusies is voor leden toegankelijk onder; 'Documenten ⇒ 'Algemene documenten'.


ICC Informatiebijeenkomst

Op 23 november 2021 vond er weer een nieuwe ICC Informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd gehouden via Teams en was met zo'n 35 aanwezigen een goed bezochte bijeenkomst. De onderwerpen die ditmaal werden behandeld waren; 'ICC: Ontstaan, nut & noodzaak', Thermische vluchten winter '21/'22, Voorlopige gunning luchtfotoproducten '22/'23 en de extra aanbesteding Obliek en Lidar. 

Voor leden van het ICC zijn de presentaties en de opname terug te zien. Deze vind u op de site onder 'Bijeenkomsten⇒ Informatie'.

 

ICC Congres 2023

Op woensdag 24 mei aanstaande wordt het 9e ICC Congres georganiseerd. We zijn dan te gast bij het Havenbedrijf Amsterdam, naast het Centraal Station aan het IJ.

Dit congres staat in het teken van toekomstblik, innovatie, scheepvaart, lucht- en ruimtevaart en vooral doorzetting, durf en lef. We gaan als ICC ‘voortvarend’ de toekomst in en nemen andere belangstellenden daarin vanzelfsprekend mee! 
 

Als dagvoorzitter hebben we Rob van de Velde bereid gevonden. Rob is directeur van Geonovum. Het programma bestaat uit een drietal onderdelen waarin we het thema ‘Voortvarend’ verder uitwerken. In de ochtend komen een drietal keynote sprekers aan het woord, waaronder een bijdrage waarin we kennismaken met de spannende wereld van het Havenbedrijf. Zoals altijd gaan we actief aan de slag in een interactief en spannend intermezzo. In de middag presenteren we weer drie verassende en vooral inspirerende toepassingen van geo-informatie in bijzondere domeinen. Ter afsluiting is er de netwerkborrel met uitzicht over het IJ.

Zet de datum van dit ICC-Congres vast in je agenda. Aanmelden en meer informatie volgt binnenkort!

Verticale Luchtfoto's 2022

Op 18 januari 2022 vond de feestelijke bijeenkomst plaats voor de opening van het nieuwe vliegjaar. Vanwege COVID was deze goed bezochte bijeenkomst wederom digitaal. Harry Everts opende de bijeenkomst en heet de gemeente Hoeksche Waard welkom als lid. Leon Hendriks heeft een korte toelichting gegeven over de financiën van het ICC van het afgelopen jaar en van de Stichting ICC Innovatiefonds. Daarnaast is er ingegaan op de ontwikkelingen rondom de basisvoorziening beeldmateriaal en de aankomende prioritering van fotovluchten. Vooralsnog geldt deze prioritering alleen voor de landelijke vlucht (BM5) en is dit alleen aan de orde in Perceel 3, de hoge vlucht boven Schiphol. Verder is er nog kort gesproken over Regionale Belasting Samenwerkingen in het ICC gebied waarbij geconstateerd wordt dat naast de vlucht die het ICC uitvoert voor de deelnemende gemeenten, ook enkele Samenwerkingsverbanden vluchten laten uitvoeren. Om dubbele vluchten zo veel mogelijk te vermijden is het belangrijk dat de individuele ICC-gemeenten tegenover de Samenwerkingsverbanden aangeven dat de ICC-beelden bestaan en ook gedeeld kunnen worden.

Na drie jaar is er nu een nieuwe aanbestedingsronde geweest voor vier percelen. Naast de bekende drie percelen is er voor Almere een apart perceel gecreëerd om een pilot te doen met een gecombineerde vlucht met nadir, obliek en lidar opnamen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Na de pauze hebben Thore Kiski vanuit Geocart (P1), Sandra Beckman vanuit BSF-Swissphoto (P2), Wout Velthoven vanuit Eurosense (P3) en Roland Haarbrink vanuit Miramap (P4) telkens een presentatie gegeven over  hun aanpak van het vliegjaar 2022. Daarnaast gaven zij voorbeelden over o.a. true-orthofoto’s en gecombineerde inwinning in stedelijk en landelijk gebied (zie toegevoegde presentaties).

De contracten zijn dit keer op een bijzondere wijze ondertekend, Harry Everts heeft op miraculeuze wijze de bedrijven bezocht en de contracten ondertekend, klik hier voor de film.

Al met al een geslaagde bijeenkomst en we kijken uit naar het ICC-congres in juni waar we elkaar eindelijk weer live gaan ontmoeten.

ICC-Mutatiesignalering-2020

ICC-Mutatiesignalering-2020 gestart!

 

 

In september is het project ‘ICC-Mutatiesignalering 2020’ voor 19 ICC-deelnemers - gemeenten en waterschappen - gestart. Na een Europese aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan de combinatie NEO – FACTO GEO. Zij maken gebruik van satellietbeelden en de inzet van Artificial Intelligence voor een eerste  automatische detectie van opgetreden mutaties. Op basis van deze voorlopige en grove mutatiesignalen volgt de nauwkeurige, handmatige signalering op basis van de luchtfoto’s. Net zoals in het voorgaande project was het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart).
Nieuw is een objectgerichte aanpak: Conform het idee van samenhangende objectenregistratie  (SOR) voor de basisregistraties, wordt een objectgerichte mutatiesignalering en -kartering uitgevoerd. In plaats van mutaties die zijn geclassificeerd met als uitgangspunt de basisregistraties (BAG, WOZ, BGT), wordt het objecttype centraal gesteld. Het gaat om de objecttypen ‘pand’, ‘dakkapel’, ‘overig bouwwerk’, en ‘overig object’.
De landmeetkundige opnames die enkele deelnemers wensen beginnen lopen van januari door tot eind 2021.

Meer informatie via info@iccregioschiphol.nl.

Ellipsis DriveEllipsis Drive is een Nederlands bedrijf die als doel heeft ruimtelijke informatie op te slaan die het waard zijn om te delen. Alles wat je nodig hebt is een browser en een link om ruimtelijke informatie uit te wisselen, te bekijken en te gebruiken. Hiermee is de toegang tot de beelden van je eigen gemeente of buurgemeente met een paar klikken geregeld. Ook organisaties die gebruik maken van beelden van meerdere gemeenten hebben hiermee eenvoudig toegang tot de beelden van deze gemeenten.

Klik hier om te lezen hoe Ellipsis drive geo-informatie in de hele Schipholregio samenstelt en deelt.

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 52457618 (Leon Hendriks)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl