Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. De doelstelling van het ICC is het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van de verkregen geo-informatie binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt het afstemmen van de behoeften en eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en de levering van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten. Daarbij wordt proactief met alle belanghebbenden samengewerkt, met name met de deelnemers, de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht Verkeersleiding NL). Door nauw samen te werken en kennis en ervaring te bundelen kan op een bijzonder effectieve en efficiënte wijze een gezamenlijk (Europese) aanbesteding in de markt gezet worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. De laatste jaren is ook het opbouwen en delen van kennis een belangrijke meerwaarde van het ICC geworden. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij een optimaal gebruik van de verkregen producten en organiseert het ICC jaarlijks informatiebijeenkomsten en een congres.

 

      Alle medewerkers van het projectbureau ICC werken grotendeels thuis en af en toe op kantoor.
      Gelukkig blijft iedereen bereikbaar. Op onze contact pagina kunt u onze contactgegevens vinden.
      U kunt ons altijd bellen of mailen voor vragen of ondersteuning.

Verticale Luchtfoto's 2022

Op 18 januari 2022 vond de feestelijke bijeenkomst plaats voor de opening van het nieuwe vliegjaar. Vanwege COVID was deze goed bezochte bijeenkomst wederom digitaal. Harry Everts opende de bijeenkomst en heet de gemeente Hoeksche Waard welkom als lid. Leon Hendriks heeft een korte toelichting gegeven over de financiën van het ICC van het afgelopen jaar en van de Stichting ICC Innovatiefonds. Daarnaast is er ingegaan op de ontwikkelingen rondom de basisvoorziening beeldmateriaal en de aankomende prioritering van fotovluchten. Vooralsnog geldt deze prioritering alleen voor de landelijke vlucht (BM5) en is dit alleen aan de orde in Perceel 3, de hoge vlucht boven Schiphol. Verder is er nog kort gesproken over Regionale Belasting Samenwerkingen in het ICC gebied waarbij geconstateerd wordt dat naast de vlucht die het ICC uitvoert voor de deelnemende gemeenten, ook enkele Samenwerkingsverbanden vluchten laten uitvoeren. Om dubbele vluchten zo veel mogelijk te vermijden is het belangrijk dat de individuele ICC-gemeenten tegenover de Samenwerkingsverbanden aangeven dat de ICC-beelden bestaan en ook gedeeld kunnen worden.

Na drie jaar is er nu een nieuwe aanbestedingsronde geweest voor vier percelen. Naast de bekende drie percelen is er voor Almere een apart perceel gecreëerd om een pilot te doen met een gecombineerde vlucht met nadir, obliek en lidar opnamen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten.

Na de pauze hebben Thore Kiski vanuit Geocart (P1), Sandra Beckman vanuit BSF-Swissphoto (P2), Wout Velthoven vanuit Eurosense (P3) en Roland Haarbrink vanuit Miramap (P4) telkens een presentatie gegeven over  hun aanpak van het vliegjaar 2022. Daarnaast gaven zij voorbeelden over o.a. true-orthofoto’s en gecombineerde inwinning in stedelijk en landelijk gebied (zie toegevoegde presentaties).

De contracten zijn dit keer op een bijzondere wijze ondertekend, Harry Everts heeft op miraculeuze wijze de bedrijven bezocht en de contracten ondertekend, klik hier voor de film.

Al met al een geslaagde bijeenkomst en we kijken uit naar het ICC-congres in juni waar we elkaar eindelijk weer live gaan ontmoeten.

ICC-Mutatiesignalering-2020

ICC-Mutatiesignalering-2020 gestart!

 

 

In september is het project ‘ICC-Mutatiesignalering 2020’ voor 19 ICC-deelnemers - gemeenten en waterschappen - gestart. Na een Europese aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan de combinatie NEO – FACTO GEO. Zij maken gebruik van satellietbeelden en de inzet van Artificial Intelligence voor een eerste  automatische detectie van opgetreden mutaties. Op basis van deze voorlopige en grove mutatiesignalen volgt de nauwkeurige, handmatige signalering op basis van de luchtfoto’s. Net zoals in het voorgaande project was het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart).
Nieuw is een objectgerichte aanpak: Conform het idee van samenhangende objectenregistratie  (SOR) voor de basisregistraties, wordt een objectgerichte mutatiesignalering en -kartering uitgevoerd. In plaats van mutaties die zijn geclassificeerd met als uitgangspunt de basisregistraties (BAG, WOZ, BGT), wordt het objecttype centraal gesteld. Het gaat om de objecttypen ‘pand’, ‘dakkapel’, ‘overig bouwwerk’, en ‘overig object’.
De landmeetkundige opnames die enkele deelnemers wensen beginnen lopen van januari door tot eind 2021.

Meer informatie via info@iccregioschiphol.nl.

ICC Congres 2022

Op dinsdag 7 juni 2022 vond ICC congres plaats in het Aviodrome, te Lelystad. Het was fijn om weer een 'live' event te kunnen organiseren en iedereen weer te kunnen ontmoeten. 

Het thema dit jaar was‘Samen verder reizen’. We keken terug, vierden 13 jaar samenwerking én hebben gezamelijk naar de toekomst gekeken. Met presentaties van Jantien Stoter (TU Delft), Hans Kostense (Gemeente Stichtse Vecht), Roald Parmentier (Aviatelabs), Carline Amsing (Min. Defensie), Rolf Jonker (Gemeente Rotterdam) en Paola Huijding (Gemeente Almere) kunnen we terug kijken op een zeer inspirerende dag met zeer interessante presentaties.

Wij hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen! Klik hier voor presentaties en foto's. 

Ellipsis Drive

Sinds 2020 maakt het ICC gebruik van Ellipsis Drive om alle luchtfoto’s van de afgelopen 2 jaar op te slaan. Alle luchtfoto’s van alle gemeenten zijn hierdoor beschikbaar voor alle deelnemende organisaties.

Ellipsis Drive is een Nederlands bedrijf die als doel heeft ruimtelijke informatie op te slaan die het waard zijn om te delen. Alles wat je nodig hebt is een browser en een link om ruimtelijke informatie uit te wisselen, te bekijken en te gebruiken. Hiermee is de toegang tot de beelden van je eigen gemeente of buurgemeente met een paar klikken geregeld. Ook organisaties die gebruik maken van beelden van meerdere gemeenten hebben hiermee eenvoudig toegang tot de beelden van deze gemeenten.

Klik hier om te lezen hoe Ellipsis drive geo-informatie in de hele Schipholregio samenstelt en deelt.

Nieuws

Nachtelijke vlucht inwinning hoogtedata

Tussen 23 april en 1 mei wordt er  ’s nacht een vlucht uitgevoerd boven Amstelveen, Aalsmeer en Amsterdam voor het inwinnen van hoogtedata. Deze hoogtedata wordt door de gemeenten gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen.

Vanwege het vele verkeer rondom het vliegveld Schiphol is het niet mogelijk om deze vlucht overdag te doen. Het vliegtuigje maakt een enigszins ronkend geluid. Op het moment dat er gevlogen wordt kunnen de inwoners te maken krijgen met enige geluidsoverlast. Voor een geslaagde vlucht moeten de weersomstandigheden goed zijn, een heldere nacht is optimaal. 

Om de overlast te beperken worden deze drie gemeenten in één keer gevlogen.


Onderzoek naar het luchtfotocertificaat van Geodelta

Het Delftse bedrijf Geodelta biedt sinds kort een luchtfotocertificaat aan waarmee getoetst kan worden of beeldmateriaal geometrisch en radiometrisch aan de wettelijke BGT-eisen voor de bijhouding voldoet. Het ICC-projectbureau voert ook altijd een controle op de kwaliteit van de luchtfoto’s uit. Het ICC heeft in samenwerking met de Gemeente Purmerend onderzocht of het luchtfotocertificaat iets kan toevoegen aan de kwaliteitsbeoordeling van de ICC-luchtfoto’s en wat de kosten en baten hiervan zijn. Het rapport hierover met o.a. de conclusies is voor leden toegankelijk onder; 'Documenten ⇒ 'Algemene documenten'.


ICC Informatiebijeenkomst

Op 23 november 2021 vond er weer een nieuwe ICC Informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd gehouden via Teams en was met zo'n 35 aanwezigen een goed bezochte bijeenkomst. De onderwerpen die ditmaal werden behandeld waren; 'ICC: Ontstaan, nut & noodzaak', Thermische vluchten winter '21/'22, Voorlopige gunning luchtfotoproducten '22/'23 en de extra aanbesteding Obliek en Lidar. 

Voor leden van het ICC zijn de presentaties en de opname terug te zien. Deze vind u op de site onder 'Bijeenkomsten⇒ Informatie'.

 

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 52457618 (Leon Hendriks)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl