X
GO

Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door voornamelijk (semi-)overheidsorganisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. Het doel van het ICC is om betrouwbare geo-informatie beschikbaar te stellen en het gebruik ervan te optimaliseren binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt de afstemming van behoeften en eisen, inwinning, kwaliteitscontrole en levering van verticale luchtfoto's, andere remote sensing producten en diensten. Bij deze activiteiten werkt het ICC proactief samen met alle belanghebbenden, waaronder deelnemers, uitvoerende marktpartijen en LVNL (Luchtverkeersleiding NL).

Door nauwe samenwerking bundelt het ICC kennis en ervaring, wat resulteert in een gezamenlijke (Europese) aanbesteding die bijzonder effectief en efficiënt in de markt kan worden gezet. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. Het opbouwen en delen van kennis vormt een belangrijke toegevoegde waarde van het ICC. Het ondersteunt deelnemers bij het optimaal benutten van de verkregen producten en organiseert jaarlijks diverse informatiebijeenkomsten en een congres om dit te bevorderen.

Nieuws

Aankodiging voor ICC-leden
Op 14 november aanstaande is er in de middag een Live-ICC bijeenkomst die tevens de start voor het vliegseizoen 2024 inluidt.  We zijn deze dag te gast bij de Gemeente Almere.  Tijdens deze bijeenkomst zullen de contracten voor de fotovluchten (verticaal én obliek) voor 2024 worden getekend en geven we de vliegbedrijven de gelegenheid zich te presenteren.

Daarnaast zal de Gemeente Almere ons inzage geven in de laatste ontwikkelingen bij het diverse gebruik van hun beeldmateriaal. 

Tevens willen we graag deze dag met jullie in gesprek over landelijke ontwikkelingen met betrekking tot beeldmateriaal, onder andere over de vraag of het beeldmateriaal van de gemeenten bruikbaar kan zijn voor landelijke partijen, maar ook over actuele ideeën van landelijke partijen om het vliegverkeer in het hele TMA-gebied om te leiden ten gunste van projectvluchten (hetgeen volledig indruist tegen het streven naar zo hoog mogelijke leverzekerheid). 

Op 14 november gaan we graag met jullie in gesprek over deze landelijke ideeën en de consequenties en eventueel kansen voor de gemeentelijke inwinning. 

We waarderen jullie komst en inbreng; alleen kom je ver, maar samen kom je verder!  Klik hier om aan te melden voor de bijeenkomst.


Onderzoek naar het luchtfotocertificaat van Geodelta

Het Delftse bedrijf Geodelta biedt sinds kort een luchtfotocertificaat aan waarmee getoetst kan worden of beeldmateriaal geometrisch en radiometrisch aan de wettelijke BGT-eisen voor de bijhouding voldoet. Het ICC-projectbureau voert ook altijd een controle op de kwaliteit van de luchtfoto’s uit. Het ICC heeft in samenwerking met de Gemeente Purmerend onderzocht of het luchtfotocertificaat iets kan toevoegen aan de kwaliteitsbeoordeling van de ICC-luchtfoto’s en wat de kosten en baten hiervan zijn. Het rapport hierover met o.a. de conclusies is voor leden toegankelijk onder; 'Documenten ⇒ 'Algemene documenten'.

 

ICC Congres 2024

 

 

 

 


Op dinsdag 4 juni aanstaande wordt het jaarlijkse ICC-Congres georganiseerd. Tevens vieren wij op deze dag het 15e jubileum van het ICC Regio Schiphol! Het congres zal plaatsvinden in Kasteel Woerden, te Woerden.

Met het thema “Slim Samen Sterk” gaan we kijken naar de toekomst; welke kansen moeten we pakken en welke bedreigingen moeten we omarmen? Hoe kunnen we ‘slim-samen’ optimaal de markt en technieken benutten en ‘samen-sterk’ kennis bundelen en ervaring delen. En uiteraard besteden wij aandacht aan het 15-jarig bestaan van het ICC Regio Schiphol.

In de ochtend komen een drietal keynote sprekers aan het woord en zoals altijd gaan we in het tweede deel actief aan de slag in een interactief intermezzo. Na de lunch presenteren we weer drie verrassende en vooral inspirerende toepassingen van geo-informatie in bijzondere domeinen. Ter afsluiting is er een netwerkborrel waarbij we het 15-jarig bestaan van het ICC Regio Schiphol met elkaar vieren.

Binnenkort zullen wij bekend maken welke sprekers wij mogen verwelkomen tijdens het ICC-congres. Zet de datum van dit ICC-Congres alvast in uw agenda en registreer via onderstaande button!

Ook collega's van andere afdelingen en leidinggevenden zijn van harte welkom. Graag willen we u vragen dit bericht aan hen door te sturen. Zij kunnen zich ook via onderstaande link individueel aanmelden.

Ook niet-leden zijn van harte welkom. U kunt deelnemen tegen betaling van € 95,- excl. btw. Indien gewenst mag u gratis één collega meenemen.  Wel dient u dit tijdens de registratie aan te geven.

Wilt u deelnemen aan het ICC Congres 2024?
Klik hier om u aan te melden.

ICC-Mutatiesignalering-2022-2024

ICC-Mutatiesignalering-2023 gestart!
Update:  Na een goed verlopen eerste jaar is het contract met Facto Geo met een jaar verlengd!


In september 2022 is het project ‘ICC-Mutatiesignalering 2022-24’ voor 19 ICC-deelnemers - gemeenten en waterschappen - gestart. Na een Europese aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan de combinatie FACTO GEO en Bee4GIS. Op basis van vooral handmatige signaleringvan de luchtfoto’s. Net zoals in het voorgaande project was het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart).
Nieuw is de objectgerichte aanpak: Conform het idee van samenhangende objectenregistratie  (SOR) voor de basisregistraties, wordt een objectgerichte mutatiesignalering en -kartering uitgevoerd. In plaats van mutaties die zijn geclassificeerd met als uitgangspunt de basisregistraties (BAG, WOZ, BGT), wordt het objecttype centraal gesteld. Het gaat om de objecttypen ‘pand’, ‘dakkapel’, ‘overig bouwwerk’, en ‘overig object’.
De landmeetkundige opnames die enkele deelnemers wensen beginnen lopen van januari door tot december en worden in minimaal 4 rondes uitgevoerd.

Meer informatie via info@iccregioschiphol.nl.

..

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 52457618 (Leon Hendriks)

+31 (0) 6 50630032 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl