X
GO

ICC Congres 2023

Over het congres

Op woensdag 24 mei aanstaande wordt het 9e ICC Congres georganiseerd. We zijn dan te gast bij Port of Amsterdam, naast het Centraal Station aan het IJ.

Dit congres staat in het teken van toekomstblik, innovatie, scheepvaart, lucht- en ruimtevaart en vooral doorzetting, durf en lef. We gaan als ICC ‘voortvarend’ de toekomst in en nemen andere belangstellenden daarin vanzelfsprekend mee! 

Als dagvoorzitter hebben we Herman Jan Frieling van de gemeente Purmerend, bereid gevonden deze dag in goede banen te leiden. Het programma bestaat uit een drietal onderdelen waarin we het thema ‘Voortvarend’ verder uitwerken. In de ochtend komen een drietal keynote sprekers aan het woord, waaronder een bijdrage van Port of Amsterdam waarin we kennismaken met de spannende wereld van deze organisatie. Zoals altijd gaan we actief aan de slag in een interactief en spannend intermezzo. In de middag presenteren we weer drie verassende en vooral inspirerende toepassingen van geo-informatie in bijzondere domeinen. Ter afsluiting is er de netwerkborrel met uitzicht over het IJ. Onderstaand het programma voor de dag: 
 

08.45 – 09.15

Ontvangst & Registratie

09.15 – 11.00

Plenaire sessie

 

Opening en toelichting op het thema “Voortvarend” door dagvoorzitter Herman Jan Frieling (Beleidsadviseur Geo informatie, gemeente Almere)

 

Nut en Noodzaak van actuele geodata voor het Havenbedrijf” door Remco Barkhuis (Hoofd infrastructuur, Port of Amsterdam)

 

Sail 2025, een geo-uitdaging voor de regio” spreker nog te bevestigen

 

Geoinformatie en klimaatadaptatie in Rotterdam; het Rotterdams Weerwoord” door Michiel Boelhouwer (adviseur afdeling basisinformatie, gemeente Rotterdam)

11.00 – 11.30

Pauze met koffie, thee en gebak

11.30 – 13.15

Interactieve sessie: Ieders creativiteit ‘voortvarend’ inzetten

13.15 – 14.15

Lunch

14.15 – 16.00

Plenaire sessie

 

Alle remmen los voor toepassingen van drones voor stedelijke vraagstukken” door Frank Slangen (adviseur team Geodata, gemeente Almere)

 

‘Voortvarend aan de slag, hoe satellietdata de luchtfoto’s aan kunnen vullen” door Coco Antonissen (adviseur satelliet toepassingen) en Mark Loos (sr. adviseur satelliettoepassingen), Netherlands Space office)

 

Je kunt het dak op! Het dak in de stad voor vernieuwend ruimtegebruik, RoofScape en het gebruik in gemeente Rotterdam” door Leo Stuckhardt (MVRDV) en Paul van Rosmalen (gemeente Rotterdam)

16.00 – 17.00

Netwerkborrel


Het ICC congres is toegankelijk voor alle vertegenwoordigers van (semi) overheidsorganisaties of publieke organen. Voor de leden van het ICC is deelname aan het congres gratis.

Voor deelnemers buiten het ICC (niet-leden) gelden deelnamekosten, deze bedragen € 95,- excl. btw. Indien gewenst mag u gratis één collega meenemen.  Wel dient u dit tijdens de registratie aan te geven.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het ICC Congres.