X
GO

ICC Producten & Diensten


Mutatiesignalering en -kartering

Gemeenten hebben steeds meer behoefte aan actuele, complete en juiste informatie. In toenemende mate wordt daarbij gebruik gemaakt van hoge resolutie digitale luchtfoto's. Mutatiesignalering is een werkwijze waarbij de verschillen tussen de actuele foto en de meest recente kaart worden vergeleken, bijvoorbeeld de BAG-pandenkaart, GBKN/BGT en/of WOZ-objectenkaart. Een alternatief is om de luchtfoto van het vorige jaar met die van het actuele jaar te vergelijken. Uit de vergelijking worden de gesignaleerde mutaties gemarkeerd en geclassificeerd. Aanvullend kunnen de mutaties, na validatie en eventueel selectie, worden gekarteerd. Een actuele kaart is dan het resultaat!

 

Obliquebeelden

Naast de traditionele verticale luchtfoto's kunnen ook obliquebeelden worden opgenomen. Hierbij worden de beelden onder een hoek van 45 graden opgenomen. Ieder object, zoals panden, carports, openbare verlichting e.d., wordt vanuit 4 verschillende kanten opgenomen, waardoor de gebruiker van de beelden met een speciale viewer om het object heen kan navigeren. Het grote voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld gevels die in en verticale luchtfoto niet zichtbaar zijn als gevolg van 'omvalling' in een van de kijkrichtingen in een obliquebeeld prima te zien zijn. Ook kan beter beoordeeld worden of een afdak een carport is, wat voor soort schuurtjes of aanbouwen er in de achtertuinen staan.

 

Thermografische beelden

Om warmte-lekken in woonhuizen, openbare gebouwen en bijvoorbeeld leidingen van de stadsverwarming te kunnen opsporen, is de opname van thermische beelden (thermisch infrarood) een effectief hulpmiddel. De opnamen moeten 's nachts in een koude periode worden gemaakt om de verschillen in warmte-uitstraling tussen het object en de omgeving te kunnen waarnemen. Ook kan op deze wijze de spreiding en lichtintensiteit van openbare verlichting in beeld worden gebracht. Dit is interessant om sociale veiligheid en energiebesparing optimaal op elkaar te kunnen afstemmen.

 

Verticale luchtfotovoorbeelden

RGB luchtfoto 4 cm. GSD - Gemeente Kaag en Braassem

RGB luchtfoto 4 cm. GSD - Gemeente Diemen

RGB luchtfoto 7,5 cm. GSD - Havenbedrijf Rotterdam

CIR ('false colour') luchtfoto 4 cm. GSD - Gemeente Uitgeest