X
GO

Verticale luchtfoto's

Hieronder vallen de stereofotos en de daarvan afgeleide orthofoto’s. Een mogelijke optie zijn infrarood luchtfoto’s.

Door middel van een Europese Aanbesteding kiest het ICC-projectbureau meerdere Europese vliegbedrijven die telkens in het voorjaar bladloze verticale luchtfoto’s van het hele ICC-gebied – opgedeeld in enkele percelen - opnemen. Deze opnames worden met speciale, gekalibreerde fotogrammetrische camera’s met een overlap tussen de foto’s van 60% in vliegrichting en 30% dwars daarop uitgevoerd. De pixelgrootte is kleiner of gelijk aan 4 cm in het grootste gedeelte van het gebied en kleiner of gelijk aan 8,5 cm in de TMA-zone (Schiphol en omgeving). De stereofoto’s worden tijdens het aerotriangulatie- en blokvereffeninsproces aan elkaar gerekend en met behulp van in het terrein gemarkeerde punten (paspunten) nauwkeurig geo-gerefereerd. De stereofoto's voldoen aan de kwaliteitseisen voor de BGT-kartering.

Het ICC-projectbureau stuurt de vliegbedrijven aan, communiceert met de ICC-deelnemers, controleert steekproefachtig de kwaliteit van de stereofoto’s en levert deze naar de ICC-deelnemers. Naast de digitale foto’s worden ook het bijhorende kalibratierapport van de camera en de zes parameter’s van de uitwendige oriënteringen van de foto’s geleverd. Dit zijn de vereiste inputgegevens voor het karteren uit de stereofoto’s. De levering vindt 7 weken na de opname plaats.

RGB luchtfoto 4 cm. GSD - Gemeente Kaag en Braassem

RGB luchtfoto 4 cm. GSD - Gemeente Diemen

RGB luchtfoto 7,5 cm. GSD - Havenbedrijf Rotterdam

CIR ('false colour') luchtfoto 4 cm. GSD - Gemeente Uitgeest